نحوه اتصال تریلر به کشنده

  کشنده نوعی از کامیون می باشد که یدک و نیمه یدک را به دنبال خود به حرکت درمی آورد. از کامیون کشنده ها برای حمل تریلر ، انواع کانتینر، کفی و غیره استفاده می شود. در صنعت حمل و نقل کشنده ها یکی از مهمترین بخش این صنعت در دنیای امروزی می باشند. این […]

ادامه مطلب