محصولات کشنده اسکانیا

مزایای کشنده اسکانیا

کشنده‌های اسکانیا در سه سری R,G,P تولید شرکت ماموت دیزل در ایران است.

تجهیزات و امکانات این کامیون‌ها بسیار مناسب برای راحتی رانندگان است.

کشنده‌های اسکانیا دارای کابین بزرگ و جادار است.